The Three Cities

Står du i Vallettas hamn och tittar söderut, tvärs över vattnet, ser du tre landtungor sammanvuxna med varandra. Detta är Cottonera eller ”The Three Cities” som Vittoriosa, Cospicua och Senglea allmänt kallas.

Vittoriosa
När Johanniterriddarna ”The Knights of St John” kom till Malta föredrog de att inte bo i den dåvarande huvudstaden Mdina. Dels låg Mdina mitt på ön, vilket innebar att det var svårt att upptäcka anfall från fiender i tid, dels skulle adelsfamiljerna i Mdina ogillat intrånget. Istället bosatte man sig i det område som kallades för Birgu. Stormästare La Valette döpte om Birgu till Vittoriosa, men folket behöll namnet Birgu och idag hör man både namnen. Vittoriosa var säte för Johanniterordern från 1530 till 1571, då man flyttade till det Valletta som då stod färdigbyggt. I Vittoriosa är det trivsamt att bara strosa omkring på de smala gatorna, men följande platser bör besökas:

Cospicua
Söder om Vittoriosa ligger Cospicua. Staden har fått sitt namn från engelskans ”conspicuous”, vilket betyder ”framträdande”, som i sin tur syftar på Cospicuas viktiga roll under turkarnas anfall under ”the Great Siege”.

Senglea
Staden har fått sitt namn från stormästaren Claude de la Sengle som befäste staden. Senglea har en mycket trivsam strandpromenad med små kaféer, vilka inbjuder till trevliga pauser. Från ”Safe Haven Gardens” på den yttersta spetsen av udden har man en fantastisk utsikt.

Fort St Angelo

Befästning från 800-talet då Malta tillhörde arabväldet. Under perioden 1530 – 1576 var Fort St Angelo Johanniterordens högkvarter. Under ”the Great Siege” mot turkarna var Fort St Angelo arena för åtskilliga dramatiska strider. I början av 1900-talet inhyste befästningen the British Royal Navy. För några år sedan fick riddarna tillbaka övre delen av fortet, i varje fall på 99 år. Nedre delen av fortet är dock fortfarande öppet för allmänheten.

Inkvisitorspalatset – Folkmuseet

Inkvisitorerna gjorde sig ökända under 1500- och 1600-talet. Deras byggnadsverk är mycket vackra, men minner också ofta om religiös förföljelse, tortyr och oerhörda grymheter. Huset är byggt kring tre innergårdar. Man kan gå direkt från fängelsecellerna in i inkvisitorns domsal. Den låga dörren gjorde att fångarna automatiskt var tvungna att buga sig för domaren vare sig de ville eller ej. Förutom domstolsrummet och fängelset bör man inte missa storinkvisitorns privata våning. Själva Folkmuseet innehåller intressanta exempel på arbetsredskap från förgången tid.

Sjöfartsmuseet – Maritime Museum

Visar hela den maltesiska sjöfartshistorien.Politiska museet
En gång i världen hemvist för de franska ordensriddarna (French Auberge) i Vittoriosa. Museet visar den politiska utvecklingen på öarna med tyngdpunkt på den yngre historien.