Pass, Visum, Arbetstillstånd

Europeiska medborgare behöver inget visum utan endast giltigt pass vid vistelse upp till 3 månader. Passet måste vara giltigt minst 3 månader efter aktuellt datum för avresa från Malta.

Den som önskar stanna längre än tre månader måste söka förlängt uppehållstillstånd under själva vistelsen på Malta, genom att en kort tid före tiden på tre månader löper ut ta kontakt med Immigration Police på Police Headquarters i Floriana. Tel. +356 21 224001-7.

Malta har förhandlat sig till en rad olika undantag för sitt EU-medlemskap, däribland regeln om fri rörlighet av arbetskraft inom EU. Detta innebär att icke-maltesiska medborgare även i fortsättningen behöver arbetstillstånd för att få arbeta på Malta.

Visa Requirments for Foreign Nationals

Frågor angående pass, visum, arbetstillstånd o.d. besvaras av Maltas konsulat i Malmö och Sundsvall eller av vår ambassad i Köpenhamn:

Maltas konsulat i Malmö
Tel: 040-664 26 00, fax: 040-664 26 20

Maltas konsulat i Sundsvall
Mr Konrad Cassar Naudi
Tel. 060-16 92 02, fax. 060-16 92 25
E-mail: konrad.cassar.naudi@lernia.se

Embassy of Malta
Ny Østergade 7, 4th floor
1101 Copenhagen K
Denmark
Tel: +45 33 153090
Fax: +45 33 153091
e-post: maltaembassy.copenhagen@gov.mt